ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2024

«Η υγεία του πληθυσμού υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης»

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ

0 Μέρες
0 Ώρες
0 Λεπτά
0 Δευτερόλεπτα

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2024 εστιάζει τις εργασίες του στη σύνδεση της κλιματικής κρίσης με την υγεία του πληθυσμού. Πέρα όμως από μια επιστημονική συνάντηση, φέτος η διοργάνωση γιορτάζει τα 25 χρόνια της!

Σε αυτά τα 25 χρόνια, το Συνέδριο έχει αναδείξει την εξέλιξη της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα και έχει αποτελέσει πυρήνα συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για την επιστημονική κοινότητα. 

Η Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.), ως διοργανωτής, το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, ως φορείς επιστημονικής υποστήριξης, προσκαλούν όλους τους σχετιζόμενους με τη δημόσια υγεία φορείς, την επιστημονική και την ακαδημαϊκή κοινότητα των ιατρικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και των επιστημονικών εταιρειών να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου.

Κατεβάστε την εφαρμογή του Συνεδρίου για να φτιάξετε το προσωπικό σας πρόγραμμα
και να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας:

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων (καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος, διαβήτης, παχυσαρκία) | Προσυμπτωματικός έλεγχος | Ανιχνευτικά μοντέλα και κοινωνική δικαιοσύνη | Εμβολιασμός πληθυσμού και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων | Social marketing | Εκπαίδευση και ενημέρωση κοινού | Εταιρικές πολιτικές για την υγεία και την ευεξία του ανθρώπινου δυναμικού | Προστασία υγείας γυναικών και παιδιών | Ψυχική υγεία | Διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων | Υγιής γήρανση

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Βήματα προς την αειφορία | Μετανάστευση λόγω κλιματικών αλλαγών | Βιωσιμότητα στη γεωργία | Μικροβιακή αντίσταση | Φυσικές καταστροφές – Κρίσεις υγείας και ετοιμότητα – Διαχείριση και ανάκαμψη | Βιοποικιλότητα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ενσωμάτωση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών | Τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία | Προοπτικές και προκλήσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ

Διδάγματα και εμπειρίες | Προετοιμασία για μία επόμενη πανδημία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η επίδραση της κλιματικής κρίσης στα οικονομικά της υγείας | Οικονομικά της υγείας και πληθυσμιακές ανισότητες | Διατομεακή συνεργασία

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προς ένα σύγχρονο σύστημα δημόσιας υγείας | Προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας | Η χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας | Η συνεισφορά των ασθενών στη διαμόρφωση των πολιτικών για την υγεία | Συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα | Ο ρόλος και οι προοπτικές της ιδιωτικής ασφάλισης | Πολιτικές ανάπτυξης και επενδυτικές προτεραιότητες στον υγειονομικό τομέα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Προστασία του περιβάλλοντος | Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς | Εκπαίδευση των τοπικών κοινοτήτων και των τουριστών | Τουρισμός και κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις | Περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές στον τουρισμό

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Δημόσιας Υγείας ΠΑ.Δ.Α.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196,

11521 Αθήνα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ