ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Δείτε και κατεβάστε τον Τόμο Περιλήψεων που καταρτίστηκε κάτοπιν της αξιολόγησης των εργασιών που υποβλήθηκαν στο Συνέδριο.

ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων έληξε. Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στους υπεύθυνους επικοινωνίας μέσω e-mail.

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

13-21 Μαΐου: Αξιολόγηση των περιλήψεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

22-24 Μαΐου: Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους συγγραφείς για την έγκριση ή μη των περιλήψεων (μέσω email).

31 Μαΐου: Αποστολή των αναρτημένων παρουσιάσεων (ppt αρχείο) στη Γραμματεία.
Η μη τήρηση της προθεσμίας συνεπάγεται απόσυρση της ανακοίνωσης. 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε κάθε περίληψη που εγκρίνεται ως προφορική ή αναρτημένη παρουσίαση, αντιστοιχεί μία επί πληρωμή εγγραφή, με εξαίρεση την περίπτωση που ο συγγραφέας είναι ένας και έχει υποβάλει περισσότερες από μία περιλήψεις. Συνεπώς, ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της περίληψης θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο Συνέδριο και να καταβάλει είτε το ποσό των 125 ευρώ (για σύνεδρους) είτε το ποσό των 60 ευρώ (για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές). Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή για την εγγραφή μέχρι 9 Ιουνίου 2024, η περίληψη αποσύρεται

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η υποβολή περιλήψεων έχει ολοκληρωθεί.
Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας. Περιλήψεις που θα σταλούν με e-mail, δεν θα ληφθούν υπόψη.
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

 • Ελεύθερη Ανακοίνωση
 • Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster)

 

Ο τελικός τρόπος παρουσίασης της κάθε περίληψης θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Περιλήψεων κατόπιν αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στους υπεύθυνους επικοινωνίας μέσω e-mail.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΕΜΒΟΛΙΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Το Βιβλίο Περιλήψεων θα κυκλοφορήσει σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

 1. Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις (στον αριθμό των λέξεων δεν συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος και οι συγγραφείς). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν επιτρέπει την υποβολή περιλήψεων που το κείμενο τους ξεπερνά αυτό το όριο.
 2. Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη στις εξής 4 παραγράφους: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
 3. Το κείμενο της περίληψης μπορεί να είναι γραμμένο είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.
 4. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες συντμήσεις.
 5. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, να προηγείται το όνομα (πλήρες) και να ακολουθεί το επώνυμο.
 6. Μαζί με τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφεται και ο επιστημονικός φορέας του κάθε συγγραφέα με πεζά γράμματα. Ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας) δεν χρειάζεται.
 7. Κάθε περίληψη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έναν πίνακα ή εικόνα ή διάγραμμα, το οποίο μπορεί να ανέβει ως συνημμένο αρχείο word στην πλατφόρμα.
 8. Περιλήψεις άνευ στοιχείων ή με φράσεις, όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα», δεν θα γίνονται δεκτές.