Κατεβάστε το Συνοπτικό και το Αναλυτικό πρόγραμμα

 
Πέμπτη
13 Ιουνίου 2024
Παρασκευή
14 Ιουνίου 2024
Σάββατο
15 Ιουνίου 2024
Όλα
Γενικά
Ολομέλεια
ΣΤ
EA
AA
Συνεδρία
Ομιλία