ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2024, με τίτλο «Η υγεία του πληθυσμού υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης» πραγματοποιείται από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου 2024 στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.Δ.Α. με φυσική παρουσία

Το Συνέδριο διοργανώνει και φέτος η Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.), με την επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής.

Με την κλιματική κρίση να αποτελεί στις μέρες μας μια από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία να είναι ορατές και εκτεταμένες, το Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2024 εστιάζει τις εργασίες του στη σύνδεση της κλιματικής κρίσης με την υγεία του πληθυσμού. Από την άνοδο της θερμοκρασίας και την αυξανόμενη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων έως την ανάδυση ασθενειών που σχετίζονται με το κλίμα και τις διατροφικές ανισότητες, η κλιματική κρίση απειλεί σοβαρά την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού. Θέτοντας τη διεπιστημονική προσέγγιση ως βάση, στο φετινό συνέδριο θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε εκτενώς τις προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιματική κρίση και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την υγεία μας. Επιπλέον, θα συζητήσουμε και θα προτείνουμε δυνατότητες δράσης και καινοτόμες προσεγγίσεις που μπορούμε να υιοθετήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία σε μια εποχή κλιματικής αβεβαιότητας.

Το φετινό συνέδριο, εκτός από μία σημαντική επιστημονική συνάντηση, αποτελεί ταυτόχρονα μια εορταστική στιγμή, καθώς σηματοδοτεί τα 25 χρόνια της διοργάνωσης. Σε αυτά τα 25 χρόνια, το Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας έχει αναδείξει την εξέλιξη που έχει σημειώσει η δημόσια υγεία στην Ελλάδα και έχει αποτελέσει πυρήνα συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για την επιστημονική κοινότητα. Μπορούμε να δηλώσουμε με περηφάνεια ότι το συνέδριό μας έχει γαλουχήσει και ενδυναμώσει τους λειτουργούς δημόσιας υγείας στη χώρα, προωθώντας τη σύγχρονη επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Παράλληλα, οι συνεδρίες του έχουν συμβάλει στη ζύμωση και τη σύνθεση απόψεων που με τη σειρά τους βοήθησαν στη χάραξη πολιτικών και δράσεων για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Η επιδίωξη του συνεδρίου και φέτος εκτείνεται πέρα από την απλή συζήτηση των θεμάτων του προγράμματος, στην ανταλλαγή ιδεών, την ενθάρρυνση συνεργασιών και την ανάδειξη βιώσιμων προτάσεων για την ολιστική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην υγεία του πληθυσμού. Στις εργασίες του Συνεδρίου, προσκαλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι σχετιζόμενοι με τη δημόσια υγεία φορείς, η επιστημονική και η ακαδημαϊκή κοινότητα των ιατρικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα και των επιστημονικών εταιρειών. 

Είμαστε βέβαιοι ότι η συζήτηση και η ανταλλαγή ιδεών που θα ακολουθήσει τις συνεδρίες μας, θα ενθαρρύνει τη συνεργασία για την ολιστική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, προκειμένου να προωθήσουμε μια υγιή και βιώσιμη μελλοντική πορεία.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Αναστασία Μπαρμπούνη

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

δειτε τισ επιτροπεσ του συνεδριου