Αναστασία Κοτανίδου

Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Η Αναστασία Κοτανίδου υπηρετεί στην Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας πάνω από 30 χρόνια. Από το 2013 ως Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Ε.Κ.Π.Α. υπηρέτησε σε όλες τις θέσεις, διαδοχής, προσφοράς και ευθύνης. Η κλινική της ενασχόληση περιλαμβάνει όλο το φάσμα της σύγχρονης Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας. Είναι υπεύθυνη του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εντατική Θεραπεία» από το 2009. Υπεύθυνη προγράμματος εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας. Οργάνωση πανελληνίων συνεδρίων regional conferences ESICM Εντατικής Θεραπείας από το 2010. Η διοικητική της πείρα είναι πλούσια. Έχει διατελέσει υπεύθυνη πολλών Μονάδων και Τμημάτων της Κλινικής, τα οποία με τους συνεργάτες της ανέδειξε σε σημεία αναφοράς στον ελληνικό χώρο. Έχει εκπαιδεύσει με συνέπεια και αίσθημα προσφοράς φοιτητές -προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς-, ειδικευόμενους και ειδικευμένους πνευμονολογίας – εντατικής θεραπείας και ιατρούς συναφών ειδικοτήτων στην Ελλάδα. Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, και της Αμερικανικής Εταιρείας για την Πρόοδο της Επιστήμης. Το οργανωτικό και διοικητικό της έργο περιλαμβάνει τα εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας Γ.Π. Λιβανός και Μ. Σίμου, Α’ Κ.Ε.Θ., Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. και το πειραματικό χειρουργείο του Γ.Π.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Θ. από το 2016 μέχρι και το 2021. Μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες (2020). Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για τον σχεδιασμό νέων κλινών Μ.Ε.Θ. στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (2020). Το 2023 διετέλεσε Υπουργός Υγείας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του κ. Σαρμά. Principal investigator σε πάνω από 10 κλινικές μελέτες τα τελευταία 3 χρόνια. Έχει πάνω από 240 papers σε peer review international journals με συντελεστή απήχησης (impact factor) >500 και h-index 57, Citations >13000.

Συμμετέχει σε: