Καλλιόπη Πάγκου

Βιολόγος - Ωκεανογράφος, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Η Καλλιόπη Πάγκου είναι Βιολόγος – Ωκεανογράφος, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Οικολογία-φυσιολογία φυτοπλαγκτού, βιολογικές διεργασίες, επιβλαβείς ανθήσεις φυτοπλαγκτού και επιδράσεις στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα, πειράματα τοξικότητας σε πεδίο και εργαστήριο, μελέτες θαλάσσιων οικοσυστημάτων που διαταράσσονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες: Διοργάνωση Διεθνών Συνόδων Εργασίας, Εθνικών/Διεθνών συνεδρίων, επιμορφωτικά μαθήματα. Συμμετοχή σε περισσότερα από 70 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Συντονίστρια/επιστημονική υπεύθυνη σε 24, εκ των οποίων πέντε (5) χρηματοδοτούμενα από τη DG ENV, με αντικείμενο την εφαρμογή της Θαλάσσιας Στρατηγικής σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα και επιστημονική υπεύθυνη με απόφαση του Δ.Σ. ΕΛΚΕΘΕ του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των Ελληνικών θαλασσών, εθνικός εκπρόσωπος σε WG GES & WG POMESA για την εφαρμογή της Θαλάσσιας Στρατηγικής στην Ε.Ε. Περισσότερες από 85 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και κεφάλαια βιβλίων, περισσότερες από 100 ανακοινώσεις σε συνέδρια με πρακτικά, συγγραφέας και συν-συγγραφέας περισσότερων από 150 τεχνικών εκθέσεων. Περισσότερες από 2350 αναφορές για τις δημοσιευμένες εργασίες, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων α) SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED, SOCIAL SCISEARCH CITATION INDEX και ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX του ISI®, β) η βάση δεδομένων του Elsevier SCOPUS, γ) ResearchGate net,  h index: 26. Επιστημονικός κριτής διεθνών περιοδικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Συμμετέχει σε: