Κώστας Αθανασάκης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Π.Α.Δ.Α.

Ο Κώστας Αθανασάκης, Οικονομολόγος με ειδίκευση στην Υγεία, είναι Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας, στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κύριο αντικείμενό του, διδακτικά και ερευνητικά, αποτελεί η Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας, η Οικονομική Αξιολόγηση των παρεμβάσεων στην υγεία, η Φαρμακοοικονομία και η Πολιτική του Φαρμάκου. Πέραν των παραπάνω, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επεκτείνονται, επίσης, στη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, την οικονομική ανάλυση των αγορών υγείας και τη δημόσια οικονομική. Είναι συγγραφέας άνω των 250 άρθρων και περιλήψεων σε διεθνή και εθνικά περιοδικά καθώς και 14 βιβλίων, στο ευρύτερο πεδίο της έρευνας, των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (ΕΕΕ) και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (ΕΕΒ). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Research Review Committee του 17ου και του 18ου Ετήσιου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) και Σύμβουλος – Εξωτερικός Ερευνητής της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ECDC. Είναι, επίσης, Associate Editor του International Journal of Technology Assessment in Health Care (IJTAHC) (Cambridge University Press).

Συμμετέχει σε: