Νικόλαος Σύψας

Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας - Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. | Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» | Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων | Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Ο Νικόλαος Σύψας έλαβε το πτυχίο Ιατρικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και διδακτορικά διπλώματα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης στην Ιστορία της Ιατρικής και την Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. στις Λοιμώξεις. Ειδικεύτηκε στην Εσωτερική Παθολογία στο Λαϊκό Νοσοκομείο και στη Λοιμωξιολογία στο Massachusetts General Hospital, στη Βοστόνη, Η.Π.Α. Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας – Λοιμωξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και ασκεί τα κλινικά του καθήκοντα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και υπεύθυνος της Μονάδας Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό». Το διδακτικό έργο του περιλαμβάνει διδασκαλία Παθολογικής Φυσιολογίας και Λοιμώξεων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Είναι μέλος Επιστημονικών Εταιρειών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και Fellow, Infectious Disease Society of America. Είναι μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες (COVID-19), που συμβουλεύει το Υπουργείο Υγείας για τα ζητήματα διαχείρισης της πανδημίας. Υπήρξε Delegate, Committee for Orphan Medicinal Products (COMP), European Medicines Agency (2009 – 2021). Είναι συγγραφέας σε >180 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά, reviewer σε >50 διεθνή περιοδικά και προσκεκλημένος ομιλητής σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή Συνέδρια.

Συμμετέχει σε: